Temporentin siirtotilat

Temporentin ratkaisu ei ole uusi keksintö. Ratkaisun toteuttaminen aloitettiin jo 20 vuotta sitten Ruotsissa osana Skanska-konsernia. Kymmenen vuotta sitten Temporentin toiminta laajeni Tanskaan ja Norjaan, viime vuonna oli vuorossa Suomi, kun Temporent Oy perustettiin. Temporentin osake-enemmistön osti tänä vuonna Ikea Investment ja toisena omistajana on pörssiyhtiö Kungsleden.

Toimistotilojen hankinnassa vuokratilat ovat hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun lisätilalle on tarvetta, mutta ei ole investointimahdollisuuksia. Vuokrauksessa on myös omat taloushallinnolliset etunsa. ”Uskon, että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa yrityspäättäjät innostuvat tällaisesta mahdollisuudesta. Vuokrattujen siirtokelpoisten tilojen avulla päästään nopeasti ja kustannustehokkaasti liikkeelle silloin, kun se on yrityksen toiminnalle tärkeää. Tilat ovat asiakkaan käytössä jopa neljässä viikossa”, kertoo Temporent Oy:n Suomen maajohtaja Farnk Blomqvist.

Temporentin maajohtaja
Temporentin Suomen maajohtaja Frank Blomqvist kertoo, että neuvotteluja on pitkällä niin koulu- kuin toimistorakennusten vuokraamisesta. Ensimmäinen Temporent-koulu on jo käytössä Mäntsälässä.

Paloista yhdistellen

Rakennusten idea on pitkälle standardisoitu moduuliratkaisu, jolloin sopivia moduuleita yhdistelemällä saadaan aikaiseksi käyttökohteeseen soveltuva ratkaisu. Moduulit rakennetaan kahdessa isossa tehtaassa Ruotsissa. Rakennustekniikka on samanlaista kuin elemementtitaloissa ja esimerkiksi eristevahvuutena käytetään 150 mm:ä. Erilaisia moduulisarjoja on muutama, joista Suomeen tuodaan kahta mallia: Kubik ja Kloss.

Kloss on yleisesti koulurakennuksissa käytettävä ratkaisu ja nimen omaan siihen suunniteltukin. Tässä moduulin pituus on 12,1 metriä, eli rakennuksen leveydeksi tulee tämä, pituus ja koko määräytyy montako moduulia liitetään yhteen. Väliseiniä voidaan poistaa tai lisätä tilantarpeen mukaisesti. Samoin esimerkiksi valmiita ovenpaikkoja on olemassa ja niihin asennetaan ovia tarpeen mukaan. Moduuleita voidaan asentaa myös päällekkäin, tässä ratkaisussa kahteen kerrokseen asti. Kloss on perustason ratkaisu sisältäen talotekniikan normaalilla tasolla.

Kubik on paremmin varusteltu ratkaisu sisältäen muun muassa jäähdytysilmastoinnin. Tämä pääasiassa toimistorakennuksissa käytettävä ratkaisu on moduulimitaltaan hieman lyhyempi, 9,6 metriä. Näitä moduuleita voidaan rakentaa päällekkäin kolme kerrosta, jopa joitakin ratkaisuja neljään kerrokseen. Portaille ja hisseille ovat omat moduulinsa. Tilat voidaan toteuttaa solutoimistoina tai avokonttorina tarpeen mukaan.

Tasamaalle

Tilavuokrausprojekti lähtee liikkeelle suunnittelusta, jossa mietitään asiakkaan tarpeita parhaiten vastaava ratkaisu. Usein selvitään perusmoduuleilla, mutta tarvittaessa ratkaisua voidaan räätälöidä pitkällekin, tosin lisähinnasta. Ja aina on kyseessä vuokraus, Temporentin tiloja ei koskaan myydä omaksi.

Sopivan ratkaisun löydyttyä alkaa pystytysvaihe. Kun valmiita moduuleita on varastossa, pystytys tapahtuu varsin nopeassa aikataulussa. Varsinaisia perustuksia eivät Temporentin tilat vaadi. Usein rakennuksen pohjaksi ajetaan murskepatja, vesi-, viemäri- ja sähköliittymät toki huomioiden. Temporentin miehet jatkavat pystytysoperaatiota tästä eteenpäin. Tarvittaessa Temporent hoitaa kyllä pohjienkin teon, mutta usein asiakas haluaa hoitaa tämän itse. Sopiva tasainen piha voi olla sinällään valmis alusta rakennukselle, kun vain liittymät tuodaan paikalle.

Huolto kuuluu

Rakennuksen käyttöaikana Temporent ei unohda omaisuuttaan. Tilojen huolto, kuten suodatinten vaihto ja sähkötarkastukset kuuluvat vuokrasopimukseen. Luonnollisesti päivittäinen kunnossapito, kuten siivoukset, lumityöt, lamppujen vaihdot ja muut sellaiset kuuluvat vuokraajalle. Tarvittaessa normaalista kulumisesta johtuvia korjaustöitäkin tehdään. Hyvä huolto takaa myös sen, että vuokra-ajan jälkeen moduulit ovat hyvässä kunnossa ja ne voidaan siirtää taas uuteen kohteeseen. Siirtojen yhteydessä moduulit peruskunnostetaan vastaamaan vaatimuksia. Esimerkiksi seinät yleensä saavat uuden maalin tässä vaiheessa.

Vuokra-ajan päätyttyä Temporent siirtää tilat pois ja jäljelle jää tyhjä kenttä muuta käyttöä varten.

Sopii moneen

Tyypillisin Temporentin tilojen käyttökohde on koulun siirtotila ison remontin ajaksi tai muuten väliaikaisen tarpeen tyydyttämiseksi. Näitä ratkaisuja ovat Temporentin vuokraukset 60-prosenttisesti. Myös Suomessa ensimmäinen Temporent-ratkaisu on koulu, joka on käytössä parhaillaan Mäntsälässä. Temporentin tiloilla toimivuus on samalla tasolla kuin kiinteäksi rakennetulle ratkaisulla.

Mutta paljon on muitakin ratkaisuja, pääasiassa erilaisia toimistotiloja. Asuinrakennuksiksi Temporentin tiloja ei vuokrata, vaikka rakennustekniikka onkin kiinteiksi rakennettuja vastaavaa.

Tutustuminen pystytykseen

Kävimme Ruotsissa katsomassa miten koulurakennuksen pystyttäminen sujuu. Tukholman lähistöllä oli koulun pihasta kuorittu nurmi pois ja ajettu siihen murskepeti. Päälle oli tuotu perustukset ja nostettu moduulit paikoilleen. Parhaillaan oli käynnissä päädyn ulkoverhouselementtien kiinnittäminen ja sisustuksen viimeistely oli pääsemässä vauhtiin. Jokaisessa moduulissa on sisäänkäyntiovi, joten ulko-ovia on luultavasti ainakin tarpeeksi.

Oven puoleisessa päässä moduulia sijaitsevat talotekniikan komponentit. Siksi tilat tällä reunalla ovat matalampia kuin luokkahuoneiden puolella. Tällä puolella sijaitsevat toimisto- ja pienhuoneet sekä wc-tilat. Käyttötarkoituksesta johtuen tähän kohteeseen oli rakennettu erikoismoduuli inva-wc-tilojen poikkeuksellisen suurta tarvetta varten, sillä tilat on vuokrattu erityisoppilaiden tarpeisiin.

Itse luokkahuone on aivan tavallisen luokkahuoneen näköinen. Kun tietää, että on kyse moduuliratkaisusta, löytää sen piirteet kyllä, mutta muuten asia jää helposti huomaamatta. Esimerkiksi luokkahuoneiden väliset ovenpaikat voi kyllä havaita, kun tietää mistä on kyse. Tässä tapauksessa ovia ei ole luokkien välille haluttu. Kulku luokkien välillä tapahtuu sisätiloissa matalammassa osuudessa sijaitsevaa käytävää pitkin. Moduulin sauma on tässä Kloss-ratkaisussa peitetty listalla. Usein Kubik-ratkaisussa nämä saumat lattioissa hitsataan, jolloin moduulirakenteisuus ei paljastu kovinkaan helposti tästäkään yksityiskohdasta.

Temporentin perustukset
Perustus tehdään kantavan maan päälle, kaivamisia ne eivät tarvitse.

Sairaalatiloja

Poikkesimme katsomassa myös Solnassa Karoliinisen sairaalan alueella olevia Temporent-tiloja. Siellä on muun muassa Astrid Lindgrenin lastensairaalalla käytössä laajennustiloja Temporentiltä vuokratuissa tiloissa. Tilat on rakennettu kolmeen kerrokseen ja liitetty käytävällä päärakennukseen.

Sairaalan alueella on myös toinen, kolmikerroksinen toimistorakennus Temporentiltä. Sen alkuperäinen vuokra-aika on jo umpeutunut ja tilat ovat tällä hetkellä tyhjinä, mutta sairaalalla on jotakin suunnitelmia tilojen käyttöön eikä se ole halunnut luopua tiloista, joten vuokrasuhde lienee jatkumassa vielä pitkään tämänkin rakennuksen osalta.

www.temporent.fi