Suomen Rakennuskone Oy tarjoaa hybridinkin vuokralle

Suomen Rakennuskone Oy on tänä vuonna saanut hyvään vauhtiin maarakennuskoneiden vuokraustoimintansa. Vuokraus on Suomessakin saanut enemmän suosiota viime vuosina. Vuokraamalla saadaan kone käyttöön vain ja ainoastaan silloin kun tarve on. Pääomaa sitovan, oman kaluston seisottaminen pihamaalla hiljaisempina aikoina jää kokonaan pois. Nykyään vuokralle otetaan myös yhä järeämpää kalustoa. Myös hybridi on tullut vuokrakoneeksi.

Suomen Rakennuskoneen vuokrauspuolta (SR-O Rent) vetää Visa Mönkkönen. Hänen mukaansa tarjolla oleva kalusto on ollut koko vuoden hyvin kierrossa. Haastatteluhetkellä vuokrakonerivistöstä vain yksi kone oli pihamaalla vapaana odottamassa työmaalle pääsyä.

”Kun laadimme vuokrakonestrategiaamme, niin päädyimme kaivukoneissa kokoluokkiin yli 14 tonnia, sekä pyöräkuormaajissa 5,5 tonnista ylöspäin”, kertoo Mönkkönen.

Isoilla koneilla vuokrausajat ovat poikkeuksetta pidempiä kuin pienillä.

kuva2_SRO-hybridi1214_kaiwur-3

”Lyhytperäinen 14-tonninen PC138US-10 on meillä vuokrakonemalliston pienin ja siitä ylöspäin mennään aina 48 tonniin saakka eli PC490-10 on yläpään tarjonnassa.”

”Eri työmailla vaatimukset niin koneen kokoluokan kuin rakenteen ja lisälaitteidenkin osalta muuttuu. Johonkin lyhytperäinen käy normaaliperäistä paremmin jne. Myös varustelun osalta voivat tarpeet vaihdella. Meillä on tarjolla kauhanpyörittäjä sekä erilaisia kauhoja asiakkaan toiveiden mukaan. Asiakas voi vuokrata juuri oikean kokoisen ja oikeilla varusteilla olevan koneen työmaalleen”, jatkaa Mönkkönen.

Vuokrakone on helppo laskea urakkaan sisään, sillä kaikki kulut ovat tiedossa. Suomen Rakennuskone hoitaa vuokraamansa koneen huollot ja korjaukset ajallaan, joten kone on aina parhaassa iskussa. Ja jos käy niin, että joudutaan suurempaan remonttiin, varakone tuodaan tilalle.

Suomen Rakennuskoneen vuokra-arsenaalista löytyy myös yksi erikoisuus. Nimittäin toisen sukupolven hybrikaivukone Komatsu HB215LC (21 t). Konepörssin koeajossa tämä vuonna 2008 Japanissa ensiesitelty kaivukone kävi vuoden 2012 loppukesästä. Päällimmäisenä asiana koeajossa oli, että polttoainetta säästyi noin 30 prosenttia normimalliin PC210-8 verrattuna.

”Komatsun hybridi soveltuu erittäin hyvin vuokrakoneeksi, sillä voima, nopeus ja ulottuvuudet kestävät vertailun kokoluokkaa suurempiinkin koneisiin. Polttoaineen kulutus tällä neljäsylinterisellä moottorilla on kuitenkin huomattavasti pienempi. Asiakkaalle hyöty näkyy suoraan harvempina tankkauskertoina eli säästyneinä polttoainekuluina”, lisää konemyyjä Jukka Rissanen.

Toisen sukupolven hybridissä vastapainoa on hieman lisätty, moottori on päivitetty Stage IIIB -luokkaan ja kauhanpyörittäjää varten tehtaalta saa nyt vipuihin propo-ohjauksen. Myös hydrauliikka ja moottoria ohjaava ”boksi” on päivitetty.

Kaikkia Komatsun vuokrakoneita seurataan paitsi vuokrauksen hallintaa helpottavalla erillisellä seurantajärjestelmällä myös Komatsun omalla Komtraxilla.

”Kun Komtrax kertoo suoraan polttoaineen kulutuksenkin, on asiakkaalle helppo osoittaa, kuinka paljon sitä polttoainetta säästyy. Järjestelmien kautta saamme myös tiedon siitä, milloin koneiden huolto lähestyy”, lopettaa Mönkkönen.

Vuokrakoneiden pitoaika vaihtelee, mutta periaatteena on pitää kalusto tuoreena ja iskukykyisenä. Koneiden pitoaika vuokrarivistössä on muutama vuosi, johon vaikuttaa paljon koneen käyttötunnit ja kunto. Järeät koneet tosin voidaan vuokrata kaksivuorotyöhönkin, jolloin vuodessa tunteja voi kertyä parisenkin tuhatta tai enemmän. Silloin koneen poisto vuokrarivistöstä nopeutuu.

Kaiwur Oy syöttää seulaa hybridillä

Hyvinkääläinen Kaiwur Oy on vuonna 2000 toimintansa aloittanut maarakennusalan yritys, joka on suuntautunut vahvasti ympäristötekniikkaan, seulontaan ja koneurakointiin.  Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) työllistää Kaiwur Oy:tä muun muassa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen pilaantuneiden maiden käsittelyssä. Kompostointilaitoksen koneurakoinnissa on neljä pyöräkuormaajaa ja yksi kaivukone. Vuodessa Kaiwur seuloo kompostia noin 25 000 tonnia. Långmossenin jätevoimalan poltossa lopputuotteena syntyvän voimalaitoskuonan seulontatyöt ovat myös yrityksen vastuulla.

Perinteisiäkin maarakennustöitä ja talviaikaan lumitöitäkin yritys tekee. Omistajina ovat veljekset Janne ja Harri Nokkala. Sesongista riippuen Kaiwur Oy työllistää 7–15 henkilöä. Oman kaluston lisäksi tilapäistä lisäkapasiteettia haetaan koneita vuokraamalla.

”Harrastamme kyllä koneiden vuokraustakin. Yleensä kyseessä on lyhyehkö ”keikka”, johon ei ole irrottaa omaa kalustoa tai oma kalusto ei sovellu kyseiseen työhön. Vuokraaminen on mielestäni monesti järkevä ratkaisu, kun kyseessä on lyhyt työmaa”, kertoo Janne Nokkala.

”Tulemme varmasti vuokraamaan kalustoa myös tulevina vuosina. Vuokrauksen etuna on, että pystymme pitämään palvelun monipuolisena ilman isoja investointeja. SRO:n vuokrauspalvelu on ollut mutkatonta ja kaikki on mennyt hyvin”, päättää Nokkala.

Kekkilän multaseulalta Vantaalta löytyy Kaiwur Oy:llä vuokralla oleva hybridikaivukone Komatsu HB215LC. Yli 30 vuoden kokemuksen kuljettajan töistä omaava kuljettaja Olli Siiriä syöttää seulaa katkeamattomalla tahdilla.

”Hybridin havaittava ero tavalliseen kaivukoneeseen verrattuna tulee moottorin käynnistä. Alussa sahaaviin kierroksiin on totuttelemista. Pidän kuitenkin radiota ohjaamossa päällä, joten asia on sillä hoidettu. Sahaavat kierrokset eivät kuitenkaan vaikuta kaivamiseen mitenkään. Koneella on miellyttävää työskennellä”, kertoo Siiriä multa-aumalla.

Seulan syöttö on otollinen työ hybridille, sillä kääntöliike puolelta toiselle on 180 astetta. Järjestelmähän hyödyntää juuri käännön jarrutuksessa syntyvää energiaa.

Komtrax-dokumentit Kaiwur Oy:n seulontatyömaalta osoittavat polttoaineen tuntikulutuksen olevan päivästä toiseen alhaisempi kuin perinteisen tekniikan omaavan koneen silloin, kun koneella työskennellään jatkuvalla tahdilla.

”Kokonaiskulutus, johon kuuluu aina tyhjäkäyntiä ym. seisokkeja, näyttäisi Komtraxin mukaan olevan parisen litraa tunnilta vähemmän kuin perinteisessä kaivukoneessa”, tiivistää Mönkkönen.

Komatsun hybriditekniikka on siis varsin kokeiltua ja kasvava ympäristöasioiden huomioon ottaminen tulee nostamaan Komatsun ja kaltaistensa suosiota. Uusi tekniikka on myös kestäväksi havaittu. Komatsu myöntää hybridikomponentteihin neljän vuoden tai 10.000 tunnin takuun.
Komatsu HB215-LC:n parin vuoden takainen koeajoartikkeli löytyy Konepörssin netistä (www.koneporssi.com) vaikkapa hakusanalla Komatsu.

Komatsun hybridijärjestelmä lyhyesti

Sähkömoottori / -generaattori ylävaunun käännössä muuttaa hidastusvoiman sähköenergiaksi. Syntynyt energia varastoidaan kondensaattoriin. Akkuihin verrattuna kondensaattorin etu on ylivertaisessa reagointinopeudessa, jota tarvitaan kuormituksen äkkinäisissä muutoksissa.

Kondensaattori kykenee luovuttamaan energian välittömästi eteenpäin; joko hydraulipumppua pyörittämään tai takaisin käännön moottorille.

Kääntömoottorin ja hydraulipumpun sähkömoottori/generaattorin kahden suuntainen käyttöjännite on 550 volttia (AC). Tämä jännite muutetaan taajuusmuuntajan kautta 300 voltin DC-kondensaattorille varastoitavaksi.

Moottorin ja hydraulipumpun välissä on vauhtipyörään integroitu moottori/generaattori, joka lataa kondensaattorin silloin, kun kääntöä ei käytetä. Se hyödyntää myös käännöltä tulevaa sähköenergiaa antamalla lisäenergiaa hydraulipumpun pyörittämiseen. Dieselmoottorin kierrosten kiihdytysvaiheessa hyödynnettävä, korvaava sähköenergia vähentää polttoaineen kulutusta. Ja tietenkin myös päästöjä.

 

OLLI PÄIVIÖ