Sähkötrukit ovat kasvava trendi

STILLille sähkökäyttöiset trukit merkitsevät sisälogistiikan pitkän tähtäimen tulevaisuutta. Sähkötrukkeja on Euroopassa myyty enemmän kuin polttomoottoritrukkeja vuodesta 2009 lähtien. STILL näkee tässä kestävän trendin ja siksi siitä halutaan kertoa myös asiakkaille. Käyttäjien on hyvä ymmärtää tämä trendi, jotta he pystyvät jo nyt mukautumaan ja laatimaan pitkän tähtäimen suunnitelmat trendin mukaisesti. Kampanjallaan “Mission: Zero Emission” STILL kertoo, miksi suuntaus on kohti sähkötrukkeja, mutta polttomoottoritrukit eivät tästä huolimatta ole tarpeettomia, ja miksi asiakkaat tekevät viisaasti käyttäessään STILL-trukkeja.

Jos Euroopan trukkien myyntilukuja tarkastellaan tarkemmin, huomataan että Länsi-Euroopassa on myyty noin viiden viime vuoden ajan enemmän sähkötrukkeja kuin polttomoottoritrukkeja. Jopa Itä-Euroopassa, missä polttomoottoritrukit olivat aikaisemmin hallitsevia, niiden johtoasema on kutistunut minimiin vuoden 2009 jälkeen. STILL:lle tämä kehitys on ymmärrettävää ja sopii hyvin. STILL ei edusta vain maailmanlaajuista sisälogistiikan ratkaisujen johtavaa toimittajaa, vaan se on tarjonnut myös laajan valikoiman tehokkaita sähkö- ja polttomoottoritrukkeja kymmenien vuosien ajan.

Siksi STILL on erityisen kiinnostunut kertomaan nykyisille ja mahdollisille asiakkailleen taustan kasvavalle trendille kohti sähkökäyttöä ja antamaan heille tietoa tulevaisuuden päätöksiä varten. STILL tekee tämän vastapainotrukkikampanjassaan “Mission: Zero Emission”.

Aiemmin nyrkkisääntö on ollut “sähkötrukit sisäkäyttöön ja polttomoottoritrukit ulkokäyttöön”. Sähkötrukkien trendi on lujittunut siitä huolimatta huomattavasti vuodesta 2009 alkaen. Syynä tähän ovat trendin kolme keskeistä osatekijää. Ensinnäkin: Sähkökäyttöisistä vastapainotrukeista on tulossa entistä tehokkaampia ja ne ovat tunkeutumassa enenevässä määrin alueille, jotka oli aikaisemmin varattu polttomoottoritrukeille. Toiseksi: Sähkötrukit suojaavat ympäristöä ja työntekijöiden terveyttä, koska ne toimivat täysin ilman saastepäästöjä. Kolmanneksi: Dieselpolttoaine perustuu uusiutumattomiin luonnonvaroihin ja tulee epäilemättä maksamaan entistä enemmän keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä, sen nykyisestä edullisuudesta huolimatta. Akkukäyttöiset trukit ovat jo nyt vakuuttaneet merkittävästi matalammilla käyttökustannuksillaan.

Sähkötrukkien myynnin kasvu ei kuitenkaan tarkoita, että polttomoottoritrukit olisivat pian aikansa eläneitä. Päinvastoin: Diesel- tai nestekaasukäyttöisille trukeille ei ole vaihtoehtoja tietyillä käyttöalueilla vielä ennustettavissa olevassa tulevaisuudessa. “Mission: Zero Emission” ei vain kerro mitä nämä alueet ovat, vaan myös miksi asiakkaat tässä tapauksessa toimivat viisaasti käyttäessään STILL RX 70 -sarjan dieseltrukkeja, ei vain ympäristösyistä, ja voivat samalla minimoida kustannuksensa.
Kun monet toimittajat asentavat hiukkassuodattimet trukkeihinsa vakiona täyttääkseen eurooppalaisten pakokaasunormien aina vain tiukemmat vaatimukset, kyseisten suodattimien käyttö on tarpeetonta lähes kaikissa STILL RX 70 -trukeissa. Ensinnäkin STILL-trukit eivät tuota tehokkaan dieselsähköisen voimansiirtonsa ansiosta niin paljon saasteita, että niissä tarvittaisiin pakokaasun suodatusta – tämä on varmasti kestävin ratkaisu ympäristönäkökulmasta. Tämän lisäksi RX 70 saa pisteet matalimmilla kulutusarvoilla verrattuna kilpaileviin trukkeihin. STILL:n myynti- ja markkinointijohtaja Thomas A. Fischer kertoo: “STILLin näkemyksen mukaan ympäristöystävälliset, taloudelliset voimanlähteet ja kestävän kehityksen mukainen energiatehokkuus ovat selvästi alan tulevaisuus. “Mission: Zero Emission” -kampanjan yhteydessä haluamme näyttää asiakkaille, että STILL on uranuurtaja ja optimaalinen yhteistyökumppani heille tällä alueella.”

Jos haluat lisätietoja kampanjasta, löydät kaikki tiedot verkosta osoitteessa: www.still-zero-emission.com.

STILL-trukit Suomessa myy Konekesko Oy. Tutustu mallistoon osoitteessa: www.still-trukit.fi